Tag Archives: tag

Giới thiệu Pháp Luân Công

1509151_724682047627443_1819691190565969022_n

Pháp Luân Công tại New York – Mỹ Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là môn khí công tu luyện cổ xưa thuộc Phật gia được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng kể