Tag Archives: tagg

Nguyên nhân cuộc đàn áp

11667277_10102192431841037_260913114801753393_n

-Pháp Luân Công là môn tu luyện ôn hòa, phi chính trị, mang lại lợi ích cả thân lẫn tâm nên nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và giới quan chức trong Đảng Cộng